ติวเตอร์

พรมขนฟู 3 Vrayfur By O-mans
การทำพรมขนฟู แบบ Vrayfur จะให้การฟูนุ่มสวยงามกว่าในทุกๆอันที่ผมเคยทำมา ในรูปแบบนี้หัวใจจะอยู่ที่ตัวโปรแกรมล้วนๆครับ

1.เริ่มสร้างจาก แผ่นที่ไม่มีความหนา โดยใช้ Plane เพราะว่าตัว Vrayfur
จะมี Fur(ขน)อยู่ด้านใต้ของวัตถุด้วย เราจึงใช้ plane แทนครับ
การใช้ plane หรือวัตถุใดก็ตาม จะต้องมีความหนาแน่นของ segmentค่อนข้างมาก
เพราะการทำงานของVrayfurจะหนาแน่นหรือไม่จะขึ้นอยู่ก ับจำนวน segmentครับ

2.ดึง Vrayfur เข้ามา(อยู่ใน Geometry)Vrayfurจะ Add เข้า
ไปอยู่ใน planeที่เราสร้างไว้ครับ

3.มาดูพารามิเตอร์ที่เราจะปรับใช้กันครับ

Length : คือ ความยาวของ Fur(ขน)ครับ อยากให้ยาวเท่าไรก็ใส่ได้เลย
ระวังอย่าสูงมาก จะเป็นทุ่งหญ้าซะวันน่าไปซะ

Thickness : คือความหนาของเส้น Fur(ขน)ครับ

Gravity : ถ้าแปลตรงๆก็คือแรงโน้มถ่วง แต่ถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือ การทำให้
เส้นFur(ขน)ตั้งมากตั้งน้อย หรือให้ล้มลู่ลมทำนองนั้น

Bend : จะให้ดัดFur(ขน)ให้ตั้งตรง คล้ายๆ Gravity ครับ

ส่วนมากก็ปรับแค่นี้ครับ แต่ถ้าจะ Advance ก็มีในเรื่องของ

Geometric detail และ Variation เพื่อนๆลองปรับใช้ได้เลยครับ
เพราะจริงๆจะใช้แค่ติวเตอร์ข้างต้นมากกว่าครับส่วนการแมปจะใช้แบบ Vray หรือ แสตนดาร์ดก็ไม่มีปัญหาครับ
มาดูรูปที่ใส่ VrayFur กันครับ

และมาดูรูปที่แล้วเสร็จครับจบแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ