ติวเตอร์

เปลือยไฟล์วีเรย์ งาน Spa2007 By O-mans
เป็นการจัดแสงที่ใช้เพียงแสง 2 ชนิดคือ Vray sun และ Vray Dome

เริ่มต้นด้วยการปรับพารามิเตอร์ Vray กัน

Vray แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1.การ Render Image
2.การคำนวนแสง1.การ Render Image

ผมตั้งให้ Antialiasing (การลดลอยหยักหรือเพิ่มความคมชัด)

ไว้เป็น Adaptive QMC เพราะว่า จะให้ผลลัพย์ที่สวยงาม
แต่ Render นานมากครับ

โดยที่ Antialiasing filter

เลือกเป็นแบบ Catmull-Rom เพราะจะให้ภาพคมสวยงาม
เหมือนใช้ ชาร์บเพ็น ใน Photoshop แต่นานมาก
2.การคำนวนแสง
เลือกการคำนวนแสงแบบแรก
(Primary)เป็น Irragiance map ค่าแสง = 1
เลือกการคำนวนแสงแบบสอง
(Secondary)เป็น Light cache ค่าแสง = 1

การปรับ Irragiance map เลือกแบบ custom

โดยให้ Min rate = -4
Max rate = -1

ซึ่งจะทำการคำนวน 4 รอบแต่ถ้า ลดรอบลงมา
ก็ให้ปรับ Max rate = -2 , -3 จำนวนรอบก็จะ
ลดลงมา แต่แสงก็จะไม่เนียนเท่ากับ รอบสูงๆ

ค่า HSph. = 80
ค่า Interp. = 60

ค่าสองตัวเป็นตัว ที่จะทำให้ไม่เป็นคราบดำครับ โดยค่าสูงๆจะช่วยลดคราบดำ(เขม่า)
แต่ก็จะ render นานขึ้นไปอีก

Light cache จะเป็น 1000 แต่มากกว่านี้ก็ได้ครับ
แต่ก็จะ render นานขึ้นไปอีกครับ

การให้ค่าแสงจาก Enviroment

ในการปรับ Basic Pramiter ใน F10 สามารถใส่แสง Enviroment
ได้ในตัวเอง โดยปรับสีและความสว่างได้ตามต้องการ

Vray Enviroment ผมปรับให้เป็นสีส้ม เนื่องจากต้องการแทนแสงแดดที่
ตกกระทบวัตถุ โดยรอบครับ

การปรับค่าความเข้มอ่อนของภาพ(รวม) Vray Color mapping

เลือกเป็น Exponential
Exponential จะให้ค่า นน.ที่กลาง ซึ่งเราสามารถไปปรับ เพิ่มแสง หรือลดแสงได้ดี
กว่า Linear

ค่า Dark multiplier = 0.3
เพราะต้องการเร่งเงาดำให้ชัดขึ้น

ค่า Bright multiplier = 4.1
เพราะต้องการเร่งส่วนที่สว่างให้ชัดขึ้น

 

ผมใช้ไฟ 2 ชนิดด้วยกันครับ คือ Vray sun และ Vray domeVray sun การวางแสงเอียงไม่มากเพราะต้องการให้เป็นช่วงเวลาประ มาณ 10 โมง เช้า

turbidty = ค่าสี
ปรับค่า สีให้ออกสีเหลืองส้ม เพื่อให้สอดรับกับแสงยามเช้าครับ

intensity multiplier = ความสว่าง
ปรับค่าเป็น 0.019 เพราะต้องการความสว่างพอสมควรครับ

size multiplier = ความเบลอของขอบ
ปรับค่าเป็น 2.183 ไม่ต้องการให้ขอบชัดจนเกินไปครับ


Vray dome

แสงตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมบรรยากาศ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยของ Enviroment ใน F10
จะใส่แสง ตัวนี้ให้เป็นบรรยาศท้องฟ้าเพื่อเป็นการจำลองแสง Sky light ครับ

โดยให้ค่าแสง = 5.0
สีน้ำเงิน(ตามภาพ)หมดแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ