ติวเตอร์

กว่าจะเป็นperspective 2 By O-mans
งานนี้เนื่องจาก เป็นความตั้งใจออกแบบมากของ designer ก็ทำให้มีการปรับแก้กันหลายครั้ง อย่างที่กำลังจะเห็นครับ

1.รับบรีฟ และคุย concept บอกระยะเวลาการทำงาน งานนี้ได้รับเวลา 1 เดือน

2.ข้อมูล ครั้งที่ 1

3.ส่งภาพครั้งที่ 1

4.แก้ไขครั้งที่ 1

5.ข้อมูลแก้ไขครั้งที่ 1

6.ส่งภาพครั้งที่ 2

7.แก้ไขครั้งที่ 2

8.ข้อมูลแก้ไขครั้งที่ 2

9.ส่งภาพครั้งที่ 3

10.แก้ไขครั้งที่ 4

11.ข้อมูลแก้ไขครั้งที่ 3

12.ส่งภาพครั้งที่ 4

13.แก้ไขครั้งที่ 414.ส่งภาพครั้งที่ 5

15.แก้ไขครั้งที่ 5

16.ครั้งสุดท้าย (เวลาหมดแล้ว 1 เดือน)