ติวเตอร์

กว่าจะเป็นperspective 1 By O-mans
การเขียน ภาพ Perspective Interior ซักภาพมีที่มา ที่ไปอย่างไรบ้าง ?
เริ่มต้นจากการ ที่เราไปคุยกับ designer ว่าต้องการห้องอะไร ห้องแบบ ไหน สไตล์อะไร ตรงนี้สำคัญมากครับ เพราะสไตล์เป็นสิ่งที่ บ่งบอกถึงบุคลิกของห้องและภาพรวมที่ออกมา งานนี้ designer บอกมาว่าเน้นห้องสะอาดและขาว สไตล์ วินเทดและโคโลเนียล เอามา ผสมกัน

สิ่งที่ได้มาเป็นอันดับแรกคือแปลนและ รูปประกอบงาน

หลังจากที่ได้งานมาแล้ว(จริงๆโปรแจคนี้มี 8 รูป) มีเวลา 5 วัน ในการทำการส่งแบบร่างครั้งที่1

แก้ไขครั้งที่ 1

ส่งงานครั้งที่ 2

แก้ไขครั้งที่ 2 คราวนี้ส่งกลับมาแก้ พร้อมเปลี่ยน โมเดลเฟอร์บางอย่าง

ส่งงานครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 3

ส่งงานครั้งสุดท้าย