ติวเตอร์

กว่าจะเป็น Perspective
เริ่มจากการรับงานมาเป็นชุดแรก งานชุดนี้มี 11 ภาพแต่ตัดมาเพียงแค่ 1 ห้องเท่านั้น คือห้องนอนใหญ่ เพราะกลัวว่าจะเยอะไป
รับแปลนมา มีทั้ง sketch มือและเป็น Cad แต่ขอนำมาลงเป็น เขียนมือเท่านั้นนะครับ รับทั้ง Plan,รายละเอียด ต่างๆนิดหน่อยครับ หลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการส่งงานชุดแรกกออกไป (ชุดนี้ ส่งไปครั้งละ 4-5 ภาพ)

ภาพนี้เรียกว่าเป็น การส่งตรวจคร้งแรก Firth draff


หลังจากส่งไปแล้วก็ได้รับแจ้งจา Designer ว่าขอเป็นกลางคืน ก็ส่งกลับไปอีกภายในวันรุ่งขึ้น


และก็มีงานแก้กลับมาภายใน 3 วัน เป็นเรื่องของรายละเอียดที่ขาดไปในครั้งแรกครับ ไม่ว่าจะพรอพ ไม่ว่าจะส่วนตกแต่งผนัง


ได้รับมาก็ส่งกลับไป


ได้รับงานแก้มาอีกคร้งโดยคร้งนี้หลักต้องการแก้เกี่ย วกับ ม่านรอบเสาเตียงและขยายแนวห้องออกไป รับมาก็ส่งไปอีก 2 วันรุ่งขึ้นครับ


แล้วก็มีงานแก้กลับมาจากลูกค้าว่าต้องการความเป็นไทย มากกว่านี้ เลยแก้ในส่วนของเก้าอี้และพรอพ(ขอบคุณ พรอพหุ่นเป่าขลุ่ยของคุณจอมครับ)


ก็ส่งกลับไป


ส่งกลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องของพรอพไทยและเจาะเป็นฝ้ าหลุมและถอยกล้องออกมาอีก


ก็ส่งกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายครับ หมดแล้ว


มาดูโมเดลที่ปั้นสำหรบงานนี้กันบ้าง มีท้งได้ใช้จริง และถูกยกเลิกเปลี่ยนตัวใหม่ก็มีครับ


โมเดลพรอพและเตียงครับ


ชุดสุดท้าย ขอบคุณโมเดลคุณจอมอีกคร้งครับ